John Lennon: “Rock ‘N’ Roll Times” series by Jurgen Vollmer, Hamburg 1961

John LennonRock ‘N’ Roll Times” series by Jurgen Vollmer, Hamburg 1961